Wat

Uw tekst, mijn zorg!

U kunt bij Tekstaal terecht voor verschillende typen teksten, bijvoorbeeld:

De lezer, de lezer en nog eens de lezer

Teksten worden geschreven voor lezers, maar bereiken ze vaak niet. Ze zijn te saai, te moeilijk, te makkelijk, missen structuur of slaan een te formele of juist te losse toon aan. U wilt als lezer toch ook op uw wenken bediend worden, anders schakelt u naar een andere tekst, switcht u naar een ander medium of verzint u iets anders leuks.

Als tekstschrijver heb ik altijd uw lezer op mijn netvlies. Desnoods geef ik hem een naam, leefomstandigheden en karaktereigenschappen. Hoe concreter ik namelijk uw tekst op uw lezer kan afstemmen, hoe eerder hij gelezen wordt en hoe beter hij werkt.