Zorg en welzijn

Redactie

  • Culturele diversiteit en toepassing van EMDR (bijdrage van twee psychotherapeuten – gespecialiseerd in traumabehandeling – aan het Praktijkboek EMDR deel II)
  • Andere handen. Een voorstel om samen te gaan ondernemen (voorstellen om een transitie op gang te brengen in de langdurige zorg – dit in het kader van krapper wordende middelen en een groeiende zorgvraag)
  • Richtlijn Orgaandonatie na euthanasie. Deel 1 Instructies voor De praktijk; Deel 2 Achtergronden (richtlijn van de Nederlandse Transplantatie Stichting voor de begeleiding van patiënten – en hun naasten – die kiezen voor euthanasie en aansluitend daarop organen willen doneren)
  • Webteksten van Starlet DC, een diagnostisch centrum in Noord-Holland, dat diagnostische en ondersteunende diensten verricht voor huisartsen, verpleeghuisartsen, verloskundigen, GGZ en medisch specialisten van het ziekenhuis
  • Nooit meer zo alleen. Wennen in een pleeggezin (een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander naar wat de plaatsing van kinderen in een pleeggezin teweegbrengt bij pleegkinderen, pleegouders en eigen kinderen van pleegouders)
  • Samen bouwen. Strategisch meerjarenplan 2016 t/m 2019 (verslag van de strategische plannen om het Prinses Maxima Centrum te ontwikkelen tot het grootste kinderoncologische centrum ven Europa)

(Her)schrijven

  • Weten en delen. Informatie en tips voor vrouwen met het MRKH-syndroom (brochure voor vrouwen met het MRKH-syndroom – Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndroom -, een aangeboren aandoening die alleen vrouwen hebben. Vrouwen met deze aandoening hebben geen vagina en baarmoeder)
  • Oog voor mantelzorg (achtergronden en tips voor zorgverleners die in hun werk – behalve zorg bieden aan hun cliënten – ook mantelzorgers adequaat terzijde willen staan)