Kinderopvang

Journalistiek

Informatief

  • Raakvlakken tussen de NCKO-Kwaliteitsmonitor en het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. Gesprek rond het haardvuur (Bureau kwaliteit Kinderopvang)
  • Critical learning community over respect voor diversiteit en sociale inclusie (Childcare International)

Vve (voor- en vroegschoolse educatie) past in onderwijsachterstandenbeleid en krijgt vorm in programma’s om de startcondities van (doelgroep)kinderen te verbeteren bij hun entree op de basisschool. Binnen het clc-thema ‘respect voor diversiteit en sociale inclusie’ legt vve een spanningsveld bloot tussen segregatie en integratie en vve heeft zich als controversieel thema gemanifesteerd. Dit kwam naar voren aan de hand van de terugkerende vraag: moet je vve concentreren, dus inzetten voor de echte doelgroepkinderen, of moet je brede kwaliteitsvoorzieningen maken, waarin elk kind krijgt wat het nodig heeft?
Uit: Critical learning community over respect voor diversiteit en sociale inclusie: de hoofdlijnen

Educatief

  • Samen Verschillend. Pedagogisch kader over diversiteit (Bureau Mutant)