Beroepsonderwijs

Journalistiek

 • Go vmbo!

Maria ervaart de openheid op deze school als zeer positief. Toen de ouders van het ouderplatform zich afvroegen wat er waar was van verhalen die ze opvingen van hun kinderen, werden ze uitgenodigd om een ochtend lessen bij te wonen: ‘Dan zie je ook eens hoe zwaar de leerkrachten het hebben en hoe weinig respect ze soms krijgen. Ik werk in het basisonderwijs, maar zou voor geen goud willen ruilen. Deze openheid vind ik heel goed. Ze nemen een risico, want wij zagen natuurlijk ook dingen waarmee we minder blij waren en die hebben we weer aangekaart. Maar ze doen het toch maar.’
Uit: Go vmbo!

 • Naar het vmbo. Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo

Meisje van 16 …

Als ouders van een 16-jarige dochter zou je voor dat dierbare wezen het liefst een prachtige en veilige toekomst uitrollen. De realiteit is echter dat ze dit zelf moet doen. En zolang ze nog niet weet wat ze wil, kun je als ouders weinig meer doen dan wachten en met hart en ziel paraat staan.
Uit: Naar het vmbo. Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo

 • Docentstages in het vmbo. Tips en voorbeelden uit de praktijk
  (i.s.m. Breemhaar Tekst, in opdracht van Stichting Platforms VMBO)

Leerlingen voorop

Om half twee ’s middags zijn de gangen het domein van de leerlingen. Ze zwermen door hal en gangen, op weg van de ene les naar de andere. Lia heeft haar laatste les voor deze dag gegeven en kan me daarom te woord staan. Menno van Duuren, afdelingsleider voor de bovenbouw, praat ook mee, maar spoedt zich zodra hij kan naar een wachtende leerling. Als wij uit het kantoor komen, wacht buiten nog een heel rijtje leerlingen. Ja, die leerlingen, daar doen ze het voor, zo blijkt op meer manieren. Lia vertelt dat ze hier werken met veel kinderen uit probleemsituaties, die daarom nog geen probleemkinderen zijn. Ze ziet het als een belangrijk onderdeel van haar baan om haar leerlingen bij de les en op school te houden. In gesprekken hierover gebruikt ze nooit externe motieven, maar speelt ze het altijd over de band van de eigen verantwoordelijkheid: “Ik spreek leerlingen aan met ‘Je doet het voor jezelf, dus doe het alsjeblieft ook.’ Er zitten kinderen bij ons op school die thuis al vroeg allerlei verantwoording moeten nemen en voor wie school juist zo belangrijk is. Je moet appelleren aan hun eigen motivatie: hoe meer diploma’s, hoe minder kans op werkeloosheid. Daar hamer ik altijd op.”
Uit: Docentstages in het vmbo. Tips en voorbeelden uit de praktijk

Informatief

 • Vaktaal. Taalontwikkeling in het vakonderwijs (Wolters-Noordhoff);
 • Jaarverslagen Horizon College (via Taalcentrum-VU)

Beleid

 • Geslaagd in het vak. Leren en werken effectief verbinden. De inzet van de gemeente Den Haag voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt (Gemeente Den Haag)

Stille reserves benutten

Op de arbeidsmarkt is op termijn iedereen nodig. Om knellende tekorten in het onderwijs, de techniek en de zorg zo veel mogelijk te voorkomen, is het nodig om de stille reserves te gaan benutten. Dit betekent dat we werknemers in sectoren met boventallig personeel, die omzien naar een andere baan, moeten interesseren voor een baan in een tekortsector: de zorg, het onderwijs of de techniek. Op dit speerpunt kan Den Haag – als stad met veel overheidspersoneel – dicht bij huis beginnen. Door diep ingrijpende bezuinigingen op het ambtenarenapparaat, ontstaat er ook in onze eigen gelederen een surplus aan personeel.
Uit:  Geslaagd in het vak. Leren en werken effectief verbinden

Educatief

 • Communicatie in Beroep en Bedrijf; Taalblokken (Malmberg);
 • LOGO Competent (Wolters-Noordhoff);
 • Nederland leeft met Water (Cito)
 • Leermeesterscursus (Infra Opleidingscentrum SBW)

Een gesprek voeren lijkt zo gemakkelijk, maar dat is het allerminst. Er gaat zo vaak iets mis in de communicatie tussen mensen, dat het de moeite waard is om bij dit onderwerp stil te staan. Natuurlijk hebben we het in deze module vooral over de gesprekken die je als leermeester voert.

Eerst bekijken we in het algemeen hoe communicatie in elkaar zit. Dat geeft je meteen een idee door welke zaken een gesprek plezierig of juist slecht kan lopen. Ook bespreken we je rol wanneer je deelneemt aan een gesprek. Hoe ga je bijvoorbeeld om met feedback en welke vragen kun je het beste stellen als je het gesprek goed op gang wilt houden? We kijken naar gesprekken tussen twee personen. We bespreken hoe je een gesprek kunt leiden. Ten slotte behandelen we gesprekstechnieken.

We gaan in deze module als volgt aan het werk:

 • Je denkt na over je eigen ervaringen met gesprekken voeren.
 • Je leert hoe een gesprek in elkaar zit, welke factoren daarbij een rol spelen en welke doelen een gesprek kan hebben.
 • Je oefent met verschillende soorten gesprekken.
 • Je wordt je bewust van je eigen gedrag tijdens gesprekken.

Uit:  Leermeesterscursus