Educatieve teksten

Uw educatieve teksten zijn bedoeld om een welomschreven doelgroep kennis te laten verwerven. Leermateriaal moet daarom nauw aansluiten bij niveau en interesse van die doelgroep en bovendien passen bij de didactische formule die de opdrachtgever heeft gekozen. Voorbeelden en casussen moeten herkenning oproepen. Ook vragen en opdrachten moeten de studenten aanspreken en goed aansluiten bij de lesstof.